Silva Mind Control (SMC)

SILVA MIND CONTROL(S.M.C.)

Binnen 48 uur wordt u getraind om u te herinneren, wat u vergeten schijnt te zijn, uw pijn te beheersen, genezing te bespoedigen, slechte gewoontes af te leren, paranormale vaardigheden te ontwikkelen en uw leven meer dan ooit onder controle te krijgen. Dit zijn de beloftes van Silva Mind Control (S.M.C.) die de mens leert, door gebruik te maken van geconcentreerde verbeeldingstechnieken, de "inmense mogelijkheden" van de geest te exploreren in een eigen universum. Onder het mom van een nieuwe trend: Virtueel denken, wordt de postmoderne mens weer teruggetoverd naar de eeuwenoude leugen van de Hof van Eden: te zijn als God.

Voor deze vergoddelijking of nieuwe bewustzijnsdimensie moet de mens door de "piekervaringen van zelfhypnose" heen om te komen tot de aanbidding van het eigen-ik. In dit artikel willen we de inmense gevaren behandelen van een methode, die misschien wel de meest "effectieve psychotechniek" is, die de moderne mens met het occulte in contact leert brengen, door zijn denken te transformeren ver weg van de "eenvoud in Christus".

--------------------Jose Silva

Jose Silva, geboren op 11 augustus 1914 te Laredo, Texas, was eigenaar van een reparatiewerkplaats van radio -en televisietoestellen. Daarnaast was hij geÔnteresseerd in de opkomende psychologie. Als autodidact bestudeerde hij het werk van Freud, Jung en Adler. Uit zijn werk met elektronica was hij bekend met het feit dat de ideale stroomkring, degene is met de minste weerstand of impedantie, omdat deze het grootste gebruik maakt van zijn elektrische energie. Zou het brein van de mens ook effectiever werken, als de weerstand ervan verlaagd zou zijn, vroeg hij zich af. Het menselijk brein produceert elektrische golven die door een encephalograaf (EEG) gemeten kunnen worden. Het ritme van deze energie wordt gemeten in trillingen (Cyclussen) per seconde (C.P.S.) Hersengolven van 7-14 cps worden alfa-golven genoemd. Vanaf 14 en meer cps worden ze beta-golven genoemd.4-7 cps zijn theta-golven en nog minder zijn de zogenaamde delta-golven.

Wanneer de mens dagdroomt of in een bewustzijnstoestand zich bevindt juist voor het inslapen, of juist voor het ontwaken, produceren de hersenen alfa-golven. Dit heet in termen van S.M.C. "binnenbewustzijn". Wanneer u wakker bent, in het gewone dagelijkse leven vertoond het brein de zogenaamde beta-golven, het "buitenbewustzijn". Wanneer u slaapt, bent u in een alfa, theta of delta-toestand. Volgens Silva gaat Mind Control verder dan zogenaamde passieve meditatie. Bij passieve meditatie moet men de geest vrijmaken van alle bewuste gedachten. Bij Mind Control leert men de hersenen op "alfa-niveau" te functioneren; dit heet dynamische meditatie. Door middel van zelfhypnose en visualisatie technieken komt men tot bewustzijnsverruiming en nieuwe mediamieke vermogens door van een "hogere intelligentie" af te tappen. Dit levert veel meer creativiteit op, snellere en betere oplossingen bij het werk, studie en management volgens de S.M.C. propaganda.

Dynamische Meditatie Technieken

De zogenaamde meditatie oefeningen zijn rechtstreeks overgenomen uit de yoga en transcendente meditatie. Zoals bijvoorbeeld: "Sluit uw ogen en kijk achter uw oogleden een beetje naar boven onder een hoek van twintig graden." Alleen bij deze stand zou het brein alfa golven produceren volgens Silva. "Tel langzaam met tussenpozen van ongeveer twee seconden van honderd terug naar ÈÈn." Dan hebt u het alfa niveau al bereikt.
Vooraf dient men het gehele lichaam te ontspannen. In navolging van de T.M. kunt u zich ook op het geluid van OM - AUMM concentreren, of op het gedreun van trommels, of door naar believen een sonor Gregoriaans gezang te luisteren.

Naarmate u dit steeds vaker doet, wordt het steeds gemakkelijker om de alfa toestand op te roepen. In S.M.C. termen: men komt gemakkelijker op "niveau". In deze toestand moet u leren visualiseren, dat wil zeggen, gedachten aanschouwelijk voorstellen. "Stel een projectiescherm op ongeveer 2 meter voor u. In het begin moet u zich eenvoudige dingen voorstellen, een sinaasappel of een appel. Concentreer u volledig op dit beeld in alle drie dimensies, de kleuren, details, geur enzovoort. U mag niet gespannen of geÔrriteerd raken, dit zal u immers gelijk uit de alfa toestand brengen.

Later kunt u visualiseren op steeds moeilijker zaken, zoals uw gezondheid, een positie in uw werk, andere mensen en nog veel meer. U heeft bijvoorbeeld een probleem met uw chef, die vaak in een slecht humeur is. De methode is dan als volgt:

 1. Ga naar uw "niveau" (alfa toestand).
 2. Laat op uw "projectiescherm" in gedachten een recent voorbeeld verschijnen van het humeur van uw baas. Beleef dit in alle facetten opnieuw.
 3. Laat deze scéne aan de rechterkant van het "scherm" verdwijnen.
 4. Laat aan de linker kant de chef verschijnen in een goed humeur. Ervaar deze scene en de details zo levendig mogelijk alsof het werkelijk gebeurd was. Blijf enige tijd in deze scene.
 5. Tel vervolgens tot 5 en als u wakker bent, zult u zich beter voelen dan voorheen, en geen last meer hebben van het humeur van uw baas.
Volgens Silva, die deze basistechniek in zijn boek op verschillende manieren en toepassingen verwoordt, is het nodig de beelden van links naar rechts te verplaatsen op het "projectiescherm", omdat volgens hem de diepere lagen van ons bewustzijn de tijd ervaren als een stroom van links naar rechts. Met andere woorden: de toekomst wordt ervaren aan de linkerkant en het verleden aan de rechterkant (vergelijk tijdlijnwerken bij N.L.P.).

Veranderen naar een nieuw bewustzijn

Silva raadt in zijn boek "Alfatraining" een manier aan om sneller tot "niveau" te komen. Naast vaak te oefenen om de hersenen in alfatoestand te brengen, raadt hij aan dit proces te conditioneren met een lichamelijke reflex (in N.L.P. termen ankeren of anchoring). Silva noemt het "verinnerlijken". "Breng uw duim en de eerste vingers van beide handen samen, en ga dan naar alfa niveau. Door deze bewustzijnstoestand steeds te conditioneren met een lichamelijke reflex ontstaat er een soort afvuur mechanisme. Silva geeft vier voorwaarden aan om scheppend te kunnen verbeelden.
 1. Je moet wensen dat de gebeurtenis plaats vindt.
 2. Je moet sterk geloven dat de gebeurtenis kan plaatsvinden.
 3. Je moet sterk verwachten dat de gebeurtenis plaatsvindt. Dit is volgens Silva een subtiele wet. De eerste twee zijn eenvoudig en passief, de derde introduceert iets dynamisch. Het is mogelijk te wensen dat er iets gaat gebeuren, te geloven dat het kan gebeuren en toch niet te verwachten dat het gebeurd. Je wilt graag dat je chef morgen in een goed humeur is, je weet dat het kan, maar je bent er nog niet aan toe het ook te verwachten. Dat is dan ook de reden dat in de alfa toestand ook nog de visualisatietechnieken nodig zijn.
 4. Volgens Silva kun je zo geen problemen scheppen. Je kunt volgens hem niet je chef iets doms laten doen, zodat hij ontslagen wordt, zodat je zelf zijn baan krijgt. Silva stelt: Als je "dynamisch" in alfa toestand werkt, ben je in kontact met het "hoger intellect". En als je in alfa niveau bent kun je geen kwaad doen.

S.M.C. is te zien als een bewustzijnsverandering, die past in het New Age denken. Het wordt gepresenteerd als "een nieuwe weg", een regenboog, die de mens met het "hogere" verbindt en daarin doet opgaan. Het bewustzijn moet eerst op zichzelf gericht worden en moet dan opgaan in een hogere vorm van bewustzijn: "het hogere intellect". Hiervoor zijn tal van benamingen.

In het Hindoeïsme: "Het ik, het Atman, moet opgaan in het Brahman, het al". In de transpersonale psychologie (o.a. A. Maslow) zegt men dat men verder moet gaan dan zelfverwerkelijking (humanistische psychologie) en de grenzen moet overschrijden van "ruimte" en "zelf" door grenservaringen. Hierdoor zouden we komen in een ander bewustzijn en waarnemingsbereik. In de N.L.P. (zie Promise juli '96) moeten we via het onderbewuste door middel van hypnose en aanverwante technieken gaan naar het collectief onderbewuste, zoals Jung dat geformuleerd heeft.

Deze bewustzijnsverandering of transformatie vereist een aantal kenmerkende fasen:

 1. Instappen, initiëren; een openheid om alle "oude begrippen" en voorstellingen aan het wankelen te brengen.
 2. Verkennen of exploreren; uitvoering geven aan het voornemen om van oude schema's af te zien en los te laten.?
 3. Verinnerlijken of integratie; zich los maken van buiten en zich open te stellen voor de "leraar van binnen" (stille tijd, contemplatie).
 4. Verwezenlijken of samenzweren; een volslagen wijzigen van denkwijzen (paradigma's), waarmee het nieuwe bewustzijn bevestigd wordt en via een "missionaire visie" zo veel mogelijk wordt uitgedragen.
Rob Matzken wijst er in zijn New Age handboek op dat dit een Bijbelse initiatie is. De Bijbel leert dat wie in Christus is, een nieuwe schepping is, het oude is voorbijgegaan en het nieuwe is gekomen. In Rom.12:1-2 lezen we over deze Bijbelse "transformatie", die net als het New Age denken viervoudig is:
 1. metanoia = anders denken, onberouwelijke inkeer tot heil. (2.Kor.7:10)
 2. epistrophe = ommekeer, verandering in richting, overstappen van de "brede" naar de "smalle weg". (Hand.3:19)
 3. Wedergeboorte door het Levende Woord van God. We zijn kinderen van God. (1.Joh.3:1)
 4. Volheid van de Heilige Geest, waardoor we kunnen wandelen waardig onze roeping. (Ef.4:1-4) En de grote opdracht: Discipelen maken uit de volken. (Mat.28:19)

Toepassingen van S.M.C.

EÈn van de "aantrekkelijkste" toepassingen van S.M.C. is leren studeren op mediatief niveau. Bij een moeilijk hoofdstuk van een studieboek leest u eerst het hoofdstuk hardop in "bËta toestand", het normale bewustzijn. Neem dit op een cassette recorder op. Ga dan naar "alfa niveau" en laat het bandje afspelen, probeer in alfatoestand te blijven, gebruik daarvoor ook de drievingertechniek.

Een andere toepassing is"creatief dromen". We moeten onze dromen weer voor de geest halen, naar ons "niveau" komen, om ons zo in verbinding te stellen met een "hogere intelligentie" die ons de juiste dingen zal geven. Weer een andere toepassing van S.M.C. is zelfgenezing. Genezing door visualisatie technieken. Als je op "niveau" de dingen zo reÎel en aanschouwelijk mogelijk voorstelt en je verbeelding stimuleert om te geloven, verlangen en te verwachten, zodanig dat je alles kunt zien, voelen, horen, smaken en aanraken, zult u krijgen wat u wilt.

Silva zegt dit in navolging van zijn grote voorbeeld dr. Emile Coue, de eerste die zelfhypnose ontwikkelde in het westen. Silva onderscheidt 6 fasen in de zelfgenezing.

 1. In uw bËta toestand (normaal) moet u zich een liefhebbend en daardoor vergevingsgezind mens VOELEN. (dit is bedoeld voor de zogenaamde "mentale schoonmaak". Je hebt geen vergeving van God nodig)
 2. Ga naar alfa niveau, dan worden zoals eerder gezegd alle schuldgevoelens en ergernissen geneutraliseerd. (deze werden immers niet ervaren op alfa niveau, volgens Silva)
 3. Spreek uit een grote doeltreffende schoonmaak te houden, positieve woorden te gebruiken en een liefhebbend en vergevingsgezind mens te worden.
 4. Ervaar in gedachten de ziekte waaraan u lijdt. Gebruik het "projectiescherm" en zie en voel de ziekte. Dit is nodig om de "genezende krachten" te concentreren waar ze nodig zijn.
 5. Veeg dit beeld snel uit en ervaar u zelf als geheel genezen. Voel de vrijheid en het geluk om volmaakt gezond te zijn. Visualiseer eventueel eerst de witte bloedlichaampjes, die alle ziekmakende cellen "opvreten".
 6. Doe uw mentale schoonmaak door in navolging van Emile Coue te zeggen: "Iedere dag, gaat het met mij in elk opzicht beter, beter en beter". Het totaal van de oefening moet ongeveer een kwartier duren.
Vooral in de alternatieve kankerbestrijding wordt deze techniek steeds meer gepraktiseerd. Het beginsel van herhaalde suggesties en autosuggesties is een principe uit de T.M., namelijk het eindeloos herhalen van mantra's. Ook in de Christelijke wereld komen we deze positieve zelfprogrammering of affirmatietechnieken tegen. In het "voorspoedevangelie" en het Christelijk succes denken zijn Amerikaanse predikanten zoals Norman Vincent Peale en Robert Schuller belangrijke exponenten. Teksten als: "Wanneer gij bidt, geloof dat gij zult ontvangen en u zal gegeven worden", worden hiervoor misbruikt. Zelfs de genezing van de Here Jezus van de dienaar van de centurion, wordt door sommigen gezien, als een visualisatie techniek op afstand! (Silva)

Al deze technieken maken de mens wijs te zijn als God. "God sprak en het was er". Zo kan de mens immers ook spreken! De mens wordt in de gehele Bijbel niet opgeroepen over zichzelf positief te denken door affirmaties. Maar de Bijbelse boodschap is: het ik onttronen. De mens moet sterven aan zijn eigen-ik. (Rom.6:6; Gal.2:20) Het oude-ik moet niet "opgekrikt" worden, maar dood geacht zijn. DE MYTHE VAN DE LATENTE PSYCHISCHE KRACHT EN DE ONGEBRUIKTE VERMOGENS VAN ONS "ONDERBEWUSTE" IS ABSOLUUT ONBEWEZEN. DEZE PSYCHISCHE KRACHTEN ZIJN NIET DE KRACHTEN IN DE MENS, MAAR DE INDRINGENDE KRACHTEN UIT HET RIJK DER DEMONEN. Satan brengt de mens in de waan, dat deze kracht uit hemzelf komt. Dit is de bedrieglijke verleiding waarvan o.a. in 2.Thes.2:9 gesproken wordt.

Ook bij S.M.C. wordt de cursist in een alfa toestand opgeroepen, gehoor te geven aan "een innerlijke stem". Dit is niet het geweten, want dit functioneert niet op alfa niveau. In zijn "visueel laboratorium" roept hij raadgevers, op bijvoorbeeld Albert Einstein of William Shakespeare, noem het maar een innerlijke raadgever of een archetypische verbeelding. Deze leiden de cursist in de hogere intelligentie of werkelijkheid. Bijbels gezien is het een zich-open-stellen, door ontspanningsoefeningen en het afbouwen van bewuste kritische denkremmingen, voor de gevallen geestelijke wereld, een vorm van spiritisme, met alle occulte gevolgen van dien.

S.M.C. en buitenzintuiglijke waarneming (ESP)

De term E.S.P. (extra sensory perception = buitenzintuiglijke waarneming) wordt in S.M.C. ingevuld als "Effective Sensory Projection" (effectieve zintuiglijke projectie). Als u volgens Silva in staat bent alle genoemde technieken te beheersen, bent u ook in staat bij diepe meditatie visuele imaginatie, een gewaarwording buiten het lichaam, te oefenen. Steeds benadrukt Silva dat het logische verstand naar de achtergrond geschoven moet worden en de "verbeeldingskracht" van de geest de zaak moet overnemen (pag.94). Leerlingen moeten zichzelf in gedachten projecteren in kubussen of metalen cilinders. Daarna moeten zij zichzelf projecteren in levende dingen, zoals een fruitboom. Ze bestuderen in gedachten op hun "projectieschermen" de opeenvolgende kleuren en vervolgens projecteren zij hun waarneming in de bladeren en het fruit.

De volgende stap in het leren van paranormale begaafdheden is de projectie in een huisdier. Vol vertrouwen onderzoekt de cursist op zijn projectiescherm de kleuren en de vorm van het huisdier. Vervolgens gaat hij met evenveel vertrouwen de schedel van het levende brein in. Na enkele minuten gaat hij er weer uit, om nu de borst aan de buitenkant te bestuderen. daarna gaat hij in gedachten weer naar binnen om hart en longen nader te onderzoeken. De volgende stap is het projecteren en het scannen van mensen in alfa toestand.

Ook de aura (zgn. geestelijke omhulsel) van de mens kan zo "gescand" worden. Dit alles moet net als de "basisoefeningen" vaak geoefend en "ingeslepen" worden. De processen worden versneld door het "inoefenen" van het openstellen voor de "innerlijke gids" en "hogere intellect". De gevallen geestelijke wereld wil zich graag voordoen als een engel des lichts. (2Kor.11:14) De leugen is dat we zo virtueel onze eigen werkelijkheid kunnen scheppen.

Om God te dienen hoeven wij echter niet eerst te transcenderen naar een hogere werkelijkheid, we dienen Hem in deze wereld, het is Zijn wereld. De Bijbel keert zich tegen het zoeken van de mens buiten God en Zijn geopenbaarde Woord in Christus af. Dat is de grote waarschuwing uit Deut. 28 tot en met 30. (Deut.29:17-18; 30:17-18) In het Nieuwe Testament betekent geestelijk leven, het leven van Christus in ons, het leven door de Heilige Geest van God. De meditatie, die de Bijbel kent, schakelt nimmer de menselijke geest uit door deze "op nul te zetten", integendeel. De Bijbel brengt de ziel tot rust voor God (zie Psalm 42 en 43) om van Hem te leren en door God Zelf, vanuit Zijn Woord, onderwezen te worden. (zie Psalm 19 en 119)

Het denken van God gaat wel boven het denken van mensen uit. (Jes 55:9-11) Toch vernietigt dit het menselijke denken niet, maar brengt ons ijdele denken tot het doel, waarvoor wij geschapen zijn. (Rom.12:1-8) Het beste antwoord op al het verlangen ÈÈn te worden met de "wereldziel" of iedere streven naar een hogere kosmische realiteit vinden we in Col.1:15-17: "Christus is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping, want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen, en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten. Alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen, en Hij is voor alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem."

In tegenstelling tot de weg der S.M.C. naar een hoger of kosmisch bewustzijn, kent de Bijbel twee wegen: een weg der zondaars en goddelozen en de weg der rechtvaardigen. (Ps.1, Jes 35) De mens wordt niet opgeroepen zijn eigen weg te zoeken. Die weg is niet een abstract iets, dat ieder maar experimenteel moet vinden, maar een Persoon. Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven, die ons door Zijn bloed verzoent met de Almachtige God uit genade!

Gerard Feller
januari 1997

Literatuur:
Jose Silva / Philips Miele - The Silva Mind Control - Ankh. Hermes - Deventer 1993 (5edruk)
Jose Silva / Robert B Stone -Je zelf en anderen helen met de Silva methoden - Ankh.Hermes Deventer 1991
Paul Liekens - Spel tussen bewuste en onderbewuste, werken met N.L.P. - Ankh.Hermes Deventer
H. Klaus - Imagineren - Ankh.Hermes Deventer
J.H. Schulz -- Autogene training - Stuttgart 1932
Christelijke literatuur met New Age inslag:
Robert Schuller - Self esteem: The New reformation - Word Books 1982
Norman Vincent Peale - De kracht van het positief denken
Christelijke literatuur:
drs.R.H.Matzken - New Age handboek - Buyten & Schipperheyn Amsterdam 1990
G.Feller - Tovenaars van de twintigste eeuw -Gideon Hoornaar 1995
Prof.Dr.W.Ouweneel - Het domein van de slang - Buyten Schipperheyn Amsterdam 1988 (4e druk)
M. en D. Bobgan - Hypnose en de Christen - Evangelische wereldpers, Amsterdam 1987
Share:Del.icio.us!Facebook!Google!Live!Yahoo!

Categorie: Bewustzijnsveranderende technieken en methodes